Cihana Denk Nizam

Düşünceler insan gözünün görmediği yükseklikte uçabilir
Kimi insanlar üst bir bilince sahiptir farkındalıklarla dolu
İnsan delilik ve akıllılık arasında evrim geçirerek durmadan doğabilir
Arafı veya ayazı seçmek farkındalık sahibi insanın elinde
Yalnızlık intihar ölüm bunlar hiç bir şey deliliği akla dayanan için
İnsan yandım derse eğer zümrüdüanka gibi küllerinden dirilebilir
Aklın bulduğu ateş deliliğin kül ettiği ateşe yanaşamaz bile
Delice bir tutku bu aklın dallarına tutunmayı hüner bilmiş
Akıl yük sahibidir yükünü cana bedene yansıtır
Delilik akıl yükünü taşımak için çoğu zaman doğru bir hamledir
Ölüm aklın tarafını tutar ölümsüzlük sürekli delilikten yanadır
Tek başına bir hiç hep birlikte her şey hayat iyi bir hikayedir
Kendisi var ki gölgesi var derler akıl mı gölgedir yoksa delilik mi
İkisine ait her vadide bir duygu tuzağı bir de duyguların en güzeli
Bilgi ağacında havalanırken düşünceleri yere doğru düşen ölümsüz
Gökyüzünün heybetini yerden yere vurmuş bir delidir aslında
Derler ki dünyanın en az üç defa yıkılışını görmüş zatı muhterem
Tohumları yere düşüren bitkilerin kök almasını sağlayan akıl
Deliliği gökyüzüne çıkarmış bir daha kimse için indiremem demiş
Kanatları tüm yaraları iyileştirdiğinden yaraları kanatsızdır
Şifa bu deliliğe akıllılığa bakmaz hüküm kimde ise süleyman odur
Ki şifayı delilikte bulanda var akıllı olmakta bulanda gıdadır bu
Aklın hesabı vardır yine akıl ölçülü olmayı sever
Delilik ise şöhretini tümüyle ölçüsüz olmasına borçludur
Bir nizama bağlı akıl ölçü verirken deliliği es geçmez
Delilik her ne kadar kendi içinde ölçüsüzlüğü ele alsada
Güzelliği meydana getiren her bir nizam bir cihana denktir
Aklı ve deliliği güzellikten soyutlamak çirkinliğe girer
İnsan iki dal arasında bir kuş bu dallardan birisi akıl diğeri deliliktir
Kelebeğin kanadındaki metamorfoz tozu iki dala ödül verir

Sinan Bayram

Yorumlar 0
Yorum Yaz

Yorum Yazmak İçin Giriş Yapınız