Bulunan Sonuçlar (23)

Visal Meleği

Ey Visal Meleği!
Seni bilmeyen gafil.

Ey Terhis Meleği!
Seni sevmeyen cahil.

Sen Alemlerin Rabbisin

Rahmet Senin,
Şefkat Senin,
Mal Senin,
Mülk Senin,
Münezzehsin,
Mukaddessin,

Selam Olsun

Selam olsun hakkı ayakta tutanlara,
Selam olsun hakka tutunanlara,
Selam olsun özü ve s

Sefine-i Nuh

N, M, Ş, R
Anlayamaz bizi gafil güruh,
Batılı hakka tercih edenlere yuh!
İçtik ter

Şah Damarımızdan Bize Daha Yakınsın

Sen’den uzak kalınmaz,
Sen’siz nefes alınmaz,
Sen tek ilahımızsın,
Yaratanımı

Şah Damarımdan Daha Yakınsın

Unutmam,
Unutamam,
Varlığımdasın,
Hep yanımdasın,
Şah damarımdan
Daha yak

Oku O Var Edendir Yoku

Oku!
Âyâtı, Kur’an’ı oku!
O var edendir yoku!

Oku!
Semayı, arzı,
Tüm

Marifet

Sen dedin keramet,
Ben dedim marifet,
Sen dedin selamet,
Ben dedim marifet.

Kerame

Mahlukata Halık Gerek

Sanata sani’ gerek,
Maddeye mana gerek,
Akıla hikmet gerek.
Şiire şâir gerek,
R

İttihad-ı İslam

Merkeze vahyi alalım,
Sünnetten kopmayalım,
Keyfi değil, zaruri
Bu ittihad-ı İslâ

Hiç Rabbe Küsülür mü?

Ey insan!
Nedir seni uzak tutan,
Sana her an tuzak kuran,
Secdeden alıkoyan?

…<

Haşri Anlatmak

Haşri anlatmak için,
Gerek yok fazla söze,
O Zât-ı Muhyi
Küçücük çekirdekten,<

Gölge

Susma öyle,
Konuş gölgem!
Gölge sen misin,
Yoksa ben mi?

Susma öyle,
Konu

Gaye

Görülmemiş bir asır,
Şâirin yüreğinde bir sır,
Âşıklara münhasır,
Gayesi n

Feth-i Kalp Umudumuz

Hikmet denen okyanus,
İşte geliyor Yûnus,
Ne Cezayir, ne Tunus
Feth-i kalp umudumuz.<

Ente Rabb'ül Alemin

Ene mahluk,
Ente Hâlık.

Ene kitap,
Ente Kâtip,
Ente Rabb’ül Âlemîn.

Düzenbazlara Reddiye

Günahlara bir methiye,
Sarsılır amel-i fıtriye,
Dön, gel İslâm-ı asliye.
Bak, t

Bizi de Anlarlar Amca

Derin gaflete dalınca,
Yûnus mecnun sanılınca,
Ders aldım senden karınca.

Son n

Bir Bir Bilir Halimi

Yûnus kurban olsun Sana,
Aşk lütuftur Sen’den bana,
Her sözcüğüm ondan yana,
Y

Benliğim Hiçliğim

Yok idim,
Var edildim,
Yokluğumda varlığım,
Varlığımsa yokluğum.

Benliğim

Bal Arısı

Bal arısı sesleniyor,
Uzaktan uzağa,
Ey abdal şâir!
Neden anlatmadın bizi,
Yaz

Aşığın Kalemi

Âşığın kalemi,
Titretiyor âlemi,
Sen bizimle kal emi?
Aşkımızdan al emi?

Abdalın Şarabı

Şairin ruhu,
Okuyor Hu! Hu!

Şakirin sırrı,
Hamdeder zerratı.

Zakirin kalbi